02 Αυγούστου 2016

Δίνει τη βαλίτσα στο χέρι στους νέους ακαδημαϊκούς και μάλιστα αναδρομικάΔελτίο Τύπου Δ.Ε.Δ.Ε 29.07.2016

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με απόφαση της Επιτροπής Προσωπικού και Κανονισμών που φέρεται να λήφθηκε στις 22/04/2016, αλλά δημοσιοποιήθηκε δυο μήνες αργότερα, θεσμοθετεί χρονικό περιορισμό ώστε τα άτομα που απασχολούνται σε θέσεις Ειδικών Επιστημόνων διδασκαλίας (περίπου το 1/3 του ακαδημαϊκού προσωπικού) να διακόπτεται η εργοδότηση τους στα 5 χρόνια. Ανάλογος χρονικός περιορισμός έχει ήδη εφαρμοστεί και από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό, το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο από το μόνιμο του προσωπικό. Η απόφαση για μια τέτοιου είδους θεσμική πρακτική εκφράζει μια ευρύτερη τάση υποβάθμισης των όρων και συνθηκών εργασίας των νέων ακαδημαϊκών στην Κύπρο, όσο και της ποιότητας των διαδικασιών στη βάση των οποίων προσλαμβάνονται.

Εις βάρος της ποιότητας διδασκαλίας και των φοιτητών

Σήμερα, σημαντικό μέρος των πάγιων διδακτικών αναγκών των δημόσιων πανεπιστημίων οι οποίες αυξάνονται συνεχώς εξυπηρετείται από Ειδικούς Επιστήμονες (Ε.Ε.), δηλαδή ακαδημαϊκούς σε μη οργανικές θέσεις. Στην πλειοψηφία τους κάτοχοι διδακτορικών τίτλων, πολλοί με προσόντα ανάλογα με τα μέλη ΔΕΠ, διδάσκουν βασικά μαθήματα των προσφερόμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων. Οι Ε.Ε. εργάζονται στη βάση διαδοχικών και διακεκομμένων συμβολαίων, για τα οποία πρέπει να υποβάλλουν κάθε φορά αίτηση εκ του μηδενός, και με ιδιαίτερα επισφαλείς όρους εργασίας. Πέραν των οικονομικών και εργασιακών προβλημάτων που θέτουν για τους ίδιους, η επισφάλεια των συμβολαίων αποτελεί εμπόδιο και στην απαραίτητη συνοχή της πανεπιστημιακής διδασκαλίας και παραγωγή νέας επιστημονικής γνώσης. Μπορεί αυτό το φαινόμενο να χαρακτηρίζει και τον διεθνή χώρο, η κρισιμότητα του όμως για ένα πανεπιστημιακό χώρο που βρίσκεται ακόμη σε στάδιο καθιέρωσης και ανάπτυξης, όπως ο κυπριακός, είναι μεγαλύτερη.

Ενώ ο αριθμός των ακαδημαϊκών σε μη οργανικές θέσεις αυξάνεται κατακόρυφα, οι αρχές των πανεπιστημίων δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο τις συνθήκες εργοδότησης των νέων ακαδημαϊκών, με την επιβολή χρονικών περιορισμών. Η Συντεχνία Δ.Ε.Δ.Ε διαφωνεί με την απόφαση αυτή, την οποία βρίσκει άδικη, αφού τέτοιου είδους κριτήρια έρχονται σε αντιπαράθεση με τη λογική της αξιοκρατίας στην πρόσληψη των Ε.Ε., δηλαδή με βάση τα προσόντα και την εμπειρία των υποψηφίων. Η λογική επιβολής χρονικών περιορισμών για θέσεις υψηλής ακαδημαϊκής εξειδίκευσης φαίνεται να μην εξυπηρετεί κανένα άλλο σκοπό από την καθιέρωση της συνεχούς ροής εργασίας και της εδραίωσης μιας μεγάλης δεξαμενής αναλώσιμων ακαδημαϊκών οι οποίοι μετά τα 5 χρόνια υπηρεσίας τους θα αποκλείονται από το Πανεπιστήμιο. Μιας ροής εργασίας που αναπόφευκτα είναι εις βάρος της ποιότητας διδασκαλίας και εις βάρος και των φοιτητών/ριών.

Όχι προνόμια αλλά αξιοκρατία για να μην υπάρξει «διαρροή εγκεφάλων»

Το κύριο αίτημα των μελών της Συντεχνίας Δ.Ε.Δ.Ε είναι να μην υπάρχει στέρηση του δικαιώματος οποιουδήποτε διδάκτορα να διεκδικήσει εργασία στο δημόσιο πανεπιστήμιο, με βάση τα προσόντα του και την επαγγελματική του εμπειρία, πόσον μάλλον για άτομα που έχουν υπηρετήσει το πανεπιστήμιο για χρόνια με συνέπεια και τα καλύτερα αποτελέσματα. Η Δ.Ε.Δ.Ε δεν απαιτεί κανενός είδους προνόμιογια τα μέλη της ή μερίδα των μελών της αλλά αντίθετα απαιτεί αξιοκρατία για όλους σε όλα τα επίπεδα. Σε συνάντηση του με τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου, το συμβούλιο της Δ.Ε.Δ.Ε. τάχθηκε ενάντια σε οποιαδήποτε αρνητική διάκριση που τιμωρεί επιστήμονες με υψηλά προσόντα και εμπειρία, και που έχουν μάλιστα εργαστεί με επαγγελματισμό τα τελευταία χρόνια. Απαντώντας στη θέση του Πρύτανη για την αναγκαιότητα πρόσληψης και νεότερων επιστημόνων που μόλις έχουν αποκτήσει τον διδακτορικό τους τίτλο, η Δ.Ε.Δ.Ε έκανε την εισήγηση της εφαρμογής μιας πρακτικής θετικής διάκρισης για αυτή την ομάδα πχ ποσόστωσης θέσεων, αντί της θεσμοθέτησης μιας αρνητικής διάκρισης ενάντια σε παλαιότερους και πιο έμπειρους ακαδημαϊκούς σε μη οργανικές θέσεις.

Η Δ.Ε.Δ.Ε θεωρεί ότι με αυτόν τον κανονισμό, το μεγαλύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου όχι μόνο δεν αξιοποιεί τους νέους επιστήμονες του τόπου, αλλά επιπρόσθετα τους βάζει στο περιθώριο του κυπριακού πανεπιστημιακού χώρου. Οι Ε.Ε. καλύπτουν πάγιες διδακτικές ανάγκες του Πανεπιστημίου Κύπρου για την κάλυψη των οποίων δεν ανοίγονται πλέον οι απαραίτητες οργανικές θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού. Συνεπώς, ένας τέτοιος κανονισμός δημιουργεί άνεργους επιστήμονες, αναγκάζοντας τους είτε να μεταναστεύσουν είτε να εγκαταλείψουν μόνιμα αυτό τον χώρο. Και αυτό, όχι γιατί δεν τους επιτρέπει να παραμείνουν στη θέση των Ε.Ε., αλλά γιατί ανάμεσα στην έλλειψη κανονικών θέσεων εργασίας (ΔΕΠ) και τον χρονικό περιορισμό για τις ωρομίσθιες θέσεις Ε.Ε., δεν δίνει σε αυτά τα άτομα καμία εναλλακτική προοπτική εργασίας στην Κύπρο.

Μάλιστα, υπήρξαν οδηγίες για αναδρομική εφαρμογή του κανόνα, δηλαδή πριν την ημερομηνία έγκρισης του Κανονισμού και χωρίς η αναδρομικότητα να προβλέπεται από τον ίδιο τον Κανονισμό, ώστε άτομα που εργάστηκαν για τα τελευταία 5 έτη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου να μην επαναπροσληφθούν για το έτος 2016 – 2017. Με επιστολή του δικηγόρου της που κοινοποίησε στις αρχές του πανεπιστημίου, η Δ.Ε.Δ.Ε έχει εκφράσει τη αντίθεση της σε αυτή την ενέργεια που θεωρεί πέραν από αντιδεοντολογική, και παράνομη και τα μέλη της επιφυλάσσουν όλα τα νόμιμα τους δικαιώματα. Η Δ.Ε.Δ.Ε, καλεί και δημόσια, τις αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου να άρουν αυτά τα μέτρα που επηρεάζουν αρνητικά τα εργασιακά δικαιώματα των μελών της και ταυτόχρονα παρεμποδίζουν και την υγιή, ποιοτική και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του πανεπιστημίου.

1 σχόλιο:

  1. Γεια σου
    Μετά την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση είστε αγωνίζονται για να πάρετε ένα δάνειο στο επίπεδο των τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Έχετε μεγαλύτερη ανησυχία. Θέλετε να επωφεληθούν από μια πίστωση για την υλοποίηση των έργων σας, θέλετε να επωφεληθούν από ένα υπόβαθρο του εμπορίου, θέλετε να λάβετε πίστωση για την χρηματοδότηση των σπουδών σας στο εξωτερικό, που θέλετε να αλλάξετε το αυτοκίνητο, σας εξοπλίσει σε οικιακές συσκευές, σας προσφέρουμε ένα νέο σπίτι. Απολαύστε πολλές μορφές των προσωπικών δανείων προσαρμοσμένα σε όλες σας τις ανάγκες. Είμαι ένα άτομο με ένα κεφάλαιο που θα χρησιμοποιείται για τη χορήγηση δανείων σε πρόσωπα που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες σε ποσοστό από 2% έως 4%. Επωφεληθείτε από την εμπειρία μου είναι γρήγορη και απλή. Αν ενδιαφέρονται και σοβαρή, επικοινώνησε μαζί μου. Απευθείας μέσω e-mail: jeangiles.ody@gmail.com
    Καλά για εσάς.

    ΑπάντησηΔιαγραφή